معرفی وبلاگ
آرزوی خوبی حقایقی جالب و افسانه و نـگاهی به آینـده نـزدیک
صفحه ها
دسته
salllllllllllllam2
salllllllllllllam
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 170813
تعداد نوشته ها : 113
تعداد نظرات : 14
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
سخناني بسيار زيبا و عميق براي لحظه اي تفكر و انديشيدن... خوشحال بودن يعني بدست آوردن يك زندگي و تقسيم آن با ديگران! * براي زندگي كردن دو راه وجود دارد. يكي اينكه گويي هيچ معجزه اي وجود ندارد و ديگري اينكه گويي همه چيز يك معجزه است. * اغلب روابط به سمت شكست مي روند. نه بخاطر حضور نداشتن عشق. عشق هميشه حاضر است. تنها مشكل اين است كه يكي بسيار زياد دوست داشته شده است و ديگري به اندازه كافي دوست داشته نشده است! * اگر ميدانستيد كه افكارتان چقدر قدرتمند است، هيچگاه حتي براي يك بار ديگر هم منفي فكر نمي كرديد! * در يك رابطه بودن به معناي بوسيدن، قرار گذاشتن يا در دسترس بودن نيست. به معناي بودن با كسي است كه شما را به گونه اي خوشحال كند كه هيچ كس ديگري نتواند! * زناني كه خود را باور دارند و مي دانند كه اگر تصميم بگيرند قادر به انجام هر كاري هستند، داراي يك زيبايي دروني مي باشند. در توانايي و عزم يك زن كه مسيرش را بدون تسليم شدن در برابر موانع طي ميكند، شكوه و زيبايي وجود دارد. در زني كه اعتماد بنفسش از تجربه ها نشأت ميگيرد، و مي داند كه ميتواند به زمين بخورد، خود را بلند كند و ادامه دهد، زيبايي وجود دارد. * اگر كسي همان مقدار عشقي كه شما نثارش ميكنيد، نثارتان نكرد، و به گونه اي رفتار كرد كه گويي در اغلب اوقات اهميتي نداريد، اين ميتواند نشانه اي بزرگ از اين حقيقت باشد كه در زندگيتان به وي نيازي نداريد. تنها كساني كه واقعاً در زندگيمان به آنها نياز داريم، آنهايي هستند كه به ما احترام مي گذارند و در زندگيشان به اندازه كافي خواهانمانند. * تنها كساني كه در زندگي به انها نياز داريد كساني هستند كه در زندگيشان به شما نياز دارند... * يك پسر ميداند چيزي را كه ميخواهد چگونه بدست آورد. يك مرد ميداند چيزي را كه بدست آورده چگونه نگه دارد. * ممكن است شاهزاده ام را پيدا كنم اما پدرم هميشه پادشاه من خواهد ماند! * هيچگاه نمي توانيد يك اشتباه را دو بار مرتكب شويد چرا كه بار دوم ديگر آن يك اشتباه نيست بلكه يك "انتخاب" است. * به خودتان اجازه ندهيد توسط اين سه چيز تحت كنترل درآييد: گذشته تان، مردم و پول. * ذهن فراموش مي كند اما دل هميشه بخاطرش مي ماند. * هرگز براي كسي كه شما را اذيت مي كند گريه نكنيد... در عوض لبخند بزنيد و به او بگوييد، ممنون بخاطر اينكه به من فرصت دادي تا كسي بهتر از تو را پيدا كنم! * زماني فرا مي رسد كه مجبور مي شويد بگذاريد كسي برود و ديگر با او ارتباطي نداشته باشيد. اگر كسي شما را در زندگيش بخواهد راهي پيدا ميكند تا شما را در آن بگنجاند. بايد فراموشش كنيد و اين حقيقت را بپذيريد كه آنگونه كه شما دوستش داشتيد، او نداشت و بگذاريد به آرامي از زندگيتان برود. گاهي اوقات رفتن آسان تر از ماندن است. ما تا قبل از اينكه كسي را فراموش كنيم تصور ميكنيم كه كار سختي است. اما وقتي فراموش ميكنيم به خود مي گوييم كه چرا زودتر تركش نكرديم. * هميشه دنبال افرادي كه كمترين اهميت را در زندگي به ما مي دهند مي دويم. چرا به اين كار پايان ندهيم و اطرافمان را نگاه نكنيم تا ببينيم چه كساني دنبال ما مي دوند؟ * همه افراد به عنوان يك انسان بايد مورد احترام قرار گيرند اما از هيچكس نبايد بت ساخته شود. * من...هستم قدرتمندترين كلمات هستند چرا كه هر كلمه اي بين اين دو قرار دهيد واقعيت شما را شكل مي دهد. * وقتي يك خانم به شما مي گويد "چي؟" ، به اين دليل نيست كه حرف شما را نشنيده است. به شما فرصتي مي دهد كه گفته خود را اصلاح كنيد. * اگر كسي را ترك مي كنيد لااقل به وي علتش را توضيح دهيد؛ چون اينكه ببينيد لايق يك توضيح ساده هم نبوده ايد دردناك تر از خود ترك شدن است. * هر روز ممكن است خوب نباشد...اما چيزي خوب در هر روز وجود دارد! * عشق يك چرخه است: وقتي عاشق مي شويد، صدمه مي بينيد. وقتي صدمه مي بينيد، متنفر مي شويد. وقتي متنفر مي شويد، سعي مي كنيد فراموش كنيد. وقتي سعي مي كنيد فراموش كنيد، دل تنگ مي شويد. وقتي دل تنگ مي شويد... در نهايت دوباره عاشق مي شويد. * معجزه دوستي معجزه اي وجود دارد كه دوستي ناميده مي شود و در ميان دل اقامت دارد، شما نمي دانيد كه چگونه بوجود مي آيد ...و چگونه آغاز مي شود ♥ اما شادماني كه برايتان به ارمغان مي آورد هميشه موهبتي خاص مي بخشد، و شما متوجه مي شود كه دوستي ارزشمندترين نعمت خداوند است! * كساني كه زندگي خود را وقف بدست آورن منافع مادي و ثروت كرده اند به شما خواهند گفت كه احساس خوشبختي را در اموال خود نمي يابند. خوشبختي هرگز انعكاس ثروتهاي مادي يك شخص نيست، بلكه انعكاس ثروتهاي معنوي و احساسي او است. خوشبختي انعكاس تعداد روابط دوستانه اي است

 


 سخناني بسيار زيبا و عميق براي لحظه اي تفكر و انديشيدن...
 

 

خوشحال بودن يعني بدست آوردن يك زندگي و تقسيم آن با ديگران!


 
* براي زندگي كردن دو راه وجود دارد. يكي اينكه گويي هيچ معجزه اي وجود ندارد و ديگري اينكه گويي همه چيز يك معجزه است.

 
* اغلب روابط به سمت شكست مي روند. نه بخاطر حضور نداشتن عشق. عشق هميشه حاضر است. تنها مشكل اين است كه يكي بسيار زياد دوست داشته شده است و ديگري به اندازه كافي دوست داشته نشده است!

 
* اگر ميدانستيد كه افكارتان چقدر قدرتمند است، هيچگاه حتي براي يك بار ديگر هم منفي فكر نمي كرديد!

 
* در يك رابطه بودن به معناي بوسيدن، قرار گذاشتن يا در دسترس بودن نيست. به معناي بودن با كسي است كه شما را به گونه اي خوشحال كند كه هيچ كس ديگري نتواند! 

 
* زناني كه خود را باور دارند و مي دانند كه اگر تصميم بگيرند قادر به انجام هر كاري هستند، داراي يك زيبايي دروني مي باشند. در توانايي و عزم يك زن كه مسيرش را بدون تسليم شدن در برابر موانع طي ميكند، شكوه و زيبايي وجود دارد. در زني كه اعتماد بنفسش از تجربه ها نشأت ميگيرد، و مي داند كه ميتواند به زمين بخورد، خود را بلند كند و ادامه دهد، زيبايي وجود دارد.

 
* اگر كسي همان مقدار عشقي كه شما نثارش ميكنيد، نثارتان نكرد، و به گونه اي رفتار كرد كه گويي در اغلب اوقات اهميتي نداريد، اين ميتواند نشانه اي بزرگ از اين حقيقت باشد كه در زندگيتان به وي نيازي نداريد. تنها كساني كه واقعاً در زندگيمان به آنها نياز داريم، آنهايي هستند كه به ما احترام مي گذارند و در زندگيشان به اندازه كافي خواهانمانند.

 
* تنها كساني كه در زندگي به انها نياز داريد كساني هستند كه در زندگيشان به شما نياز دارند...

 
* يك پسر ميداند چيزي را كه ميخواهد چگونه بدست آورد. يك مرد ميداند چيزي را كه بدست آورده چگونه نگه دارد.

 
* ممكن است شاهزاده ام را پيدا كنم اما پدرم هميشه پادشاه من خواهد ماند!

 
* هيچگاه نمي توانيد يك اشتباه را دو بار مرتكب شويد چرا كه بار دوم ديگر آن يك اشتباه نيست بلكه يك "انتخاب" است.

 
* به خودتان اجازه ندهيد توسط اين سه چيز تحت كنترل درآييد: گذشته تان، مردم و پول.

 
* ذهن فراموش مي كند اما دل هميشه بخاطرش مي ماند.

 
* هرگز براي كسي كه شما را اذيت مي كند گريه نكنيد... در عوض لبخند بزنيد و به او بگوييد، ممنون بخاطر اينكه به من فرصت دادي تا كسي بهتر از تو را پيدا كنم!

 
* زماني فرا مي رسد كه مجبور مي شويد بگذاريد كسي برود و ديگر با او ارتباطي نداشته باشيد. اگر كسي شما را در زندگيش بخواهد راهي پيدا ميكند تا شما را در آن بگنجاند. بايد فراموشش كنيد و اين حقيقت را بپذيريد كه آنگونه كه شما دوستش داشتيد، او نداشت و بگذاريد به آرامي از زندگيتان برود. گاهي اوقات رفتن آسان تر از ماندن است. ما تا قبل از اينكه كسي را فراموش كنيم تصور ميكنيم كه كار سختي است. اما وقتي فراموش ميكنيم به خود مي گوييم كه چرا زودتر تركش نكرديم.

 
* هميشه دنبال افرادي كه كمترين اهميت را در زندگي به ما مي دهند مي دويم. چرا به اين كار پايان ندهيم و اطرافمان را نگاه نكنيم تا ببينيم چه كساني دنبال ما مي دوند؟

 
* همه افراد به عنوان يك انسان بايد مورد احترام قرار گيرند اما از هيچكس نبايد بت ساخته شود.

 
* من...هستم
قدرتمندترين كلمات هستند چرا كه هر كلمه اي بين اين دو قرار دهيد واقعيت شما را شكل مي دهد.

 
* وقتي يك خانم به شما مي گويد "چي؟" ، به اين دليل نيست كه حرف شما را نشنيده است. به شما فرصتي مي دهد كه گفته خود را اصلاح كنيد.

 
* اگر كسي را ترك مي كنيد لااقل به وي علتش را توضيح دهيد؛ چون اينكه ببينيد لايق يك توضيح 
ساده هم نبوده ايد دردناك تر از خود ترك شدن است.

 
* هر روز ممكن است خوب نباشد...اما چيزي خوب در هر روز وجود دارد!

 
* عشق يك چرخه است:

 
وقتي عاشق مي شويد، صدمه مي بينيد.
وقتي صدمه مي بينيد، متنفر مي شويد.
وقتي متنفر مي شويد، سعي مي كنيد فراموش كنيد.
وقتي سعي مي كنيد فراموش كنيد، دل تنگ مي شويد.
وقتي دل تنگ مي شويد...
در نهايت دوباره عاشق مي شويد.

 
* معجزه دوستي

 
معجزه اي وجود دارد كه دوستي ناميده مي شود
و در ميان دل اقامت دارد،
شما نمي دانيد كه چگونه بوجود مي آيد
...و چگونه آغاز مي شود ♥
اما شادماني كه برايتان به ارمغان مي آورد
هميشه موهبتي خاص مي بخشد،
و شما متوجه مي شود كه دوستي
ارزشمندترين نعمت خداوند است!

 
* كساني كه زندگي خود را وقف بدست آورن منافع مادي و ثروت كرده اند به شما خواهند گفت كه احساس خوشبختي را در اموال خود نمي يابند. خوشبختي هرگز انعكاس ثروتهاي مادي يك شخص نيست، بلكه انعكاس ثروتهاي معنوي و احساسي او است.

 
خوشبختي انعكاس تعداد روابط دوستانه اي است كه هر كس مي تواند داشته باشد، انعكاس تعداد افرادي است كه در طول زندگي خود توانسته خوشبخت و هدايت كند، و نتيجه قدرشناسي از داشته ها است و نه ميزان نارضايتي از نداشته ها. قدردان داشته هايتان در زندگي باشيد و تا مي توانيد در خوشبختي و هدايت ديگران تلاش كنيد و زندگيتان را بخاطر آنچه كه هم اكنون هست دوست بداريد.
* اغلب ما تمايل داريم فراموش كنيم كه خوشبختي در نتيجه بدست آوردن نداشته ها حاصل نمي گردد، بلكه از طريق شناختن و قدرشناسي داشته هايمان بدست مي آيد.

 
* 6 كليد يك رابطه موفق: دوستي، آزادي، صداقت، اعتماد، درك و ارتباط.

 
*  زيبا بودن فراتر از آن است كه چه تعداد پسر را مجذوب تماشاي خود كنيد، يا چه ميزان آرايش داشته باشيد. زيبا بودن اين است كه براي چه زندگي ميكنيد، و معناي شما چيست. زيبايي، قلب شما است و آنچه كه باعث خاص شدن شما ميگردد. زيبايي همان خصوصيات كوچكي است كه هويت شما را تشكيل مي دهد. زيبايي يعني مبارزه با مشكلات، و زندگي كردن صادقانه در مسير فكر. زيبايي اين است!

 
* اگر خدا دعاهاي شما را مستجاب كند، ايمانتان را افزايش داده، اگر با تاخير مستجاب كند، صبرتان را زياد كرده و اگر مستجاب نكند، چيز بهتري برايتان در نظر دارد.

 
* فردي كه به هيچ كس اعتماد نميكند مستعد آن است كه خود نيز فردي غير قابل اعتماد نزد همگان شود.

 
* كلمات قدرت آزار دادن شما را ندارند، مگر اينكه گوينده آن كلمات برايتان بسيار عزيز باشد.

 
* هرگاه آماده بوديد عاشق شويد، نه هرگاه كه تنها بوديد.

 
* دردناك ترين محبتها آنهايي است كه با ريا، تزوير و تظاهر آميخته است و لذت بخشترين محبتها آنهايي هستند كه در عين كوچك بودن با خلوص نيت و با بي آلايشي همراه است.

 
* فرار كردن از مشكلات فقط فاصله رسيدن به راه حل را افزايش مي دهد. آسانترين راه براي گريختن از مشكلات حل كردن آنها است.

 
* انسان نمي تواند اقيانوسهاي جديد را كشف كند مگر اينكه شجاعت از دست دادن ديد ساحل را داشته باشد.

 
* يك فرد موفق كسي است كه بتواند از آجرهايي كه ديگران به طرفش پرتاب كرده اند، ساختماني محكم بنا كند.

 
* اگر نتوانيد به يك خانم احترام بگذاريد، حق صحبت كردن با وي را از دست خواهيد داد.

 
* وقتي كسي را مي بخشيد، شخصي كه بيشترين منفعت را مي برد، خود شما هستيد.

 
* يك مرد مي تواند چندين بار شكست بخورد، اما تا زمانيكه شروع به عيب جويي و مقصر دانستن ديگران نكند، مغلوب شمرده نخواهد شد. پذيرش مسئوليت كارها در زندگي اولين قدم براي بهبود شرايط است. شما نه تنها ستاره فيلم زندگي خود هستيد، بلكه فيلم نامه را هم خودتان مي نويسيد.

 
* من خود را از روي تعداد موانعي كه در مسيرم قرار گفته است معني نمي كنم؛
من خود را از شجاعتي كه پيدا كرده ام تا هدفهاي تازه ام را با جديت دنبال كنم معني ميكنم...
من خود را از روي تعداد نااميدي هايي كه با آنها موجه شده ام معني نمي كنم؛
من خود را از روي بخشش و ايماني كه براي آغاز دوباره پيدا كرده ام معني مي كنم...
من خود را از روي اينكه يك رابطه چقدر بطول انجاميده است معني نمي كنم؛
من خود را از مقداري كه تا كنون عشق ورزيده ام و خواهم ورزيد معني ميكنم...
من خود را از روي دفعاتي كه زمين خورده ام معني نمي كنم؛
من خود را از روي دفعاتي كه روي پاي خود ايستاده ام و مبارزه كرده ام معني مي كنم...

 
من درد خود نيستم...
من گذشته ام نيستم...

 
من آني هستم كه از آتش برخواسته است...

 
* فاصله ها آزموني است كه بفهميم عشق تا چه اندازه ميتواند به دور دستها سفر كند.

 
* اين هيچ مفهومي ندارد كه نفر دوم زندگي كسي باشيد، در صورتي كه مي دانيد به اندازه كافي خوب هستيد كه نفر اول زندگي كس ديگري باشيد. ارزش خود را درك كنيد.

 
* سخن گفتن با خدا مانند صحبت كردن با يك دوست پشت تلفن است... ممكن است او را در طرف ديگر نبينيم، اما مي دانيم كه دارد گوش مي كند...

 
* كلمات بيش از آنچه كه شما تصور مي كنيد تاثير گذارند. هميشه پيش از صحبت كردن فكر كنيد.

 
* اگر در آرزوي يك زندگي بدون درد و رنج هستيد، هرگز زيبايي رنگين كمان بعد از باران را نخواهيد ديد. روزهاي خوب دوباره خواهند آمد...

 
* گفتن خداحافظ به كسي كه نمي خواهيد بگذاريد برود واقعاً دردناك است، اما حتي دردناك تر اين است كه از كسي كه هيچگاه قصد ماندن نداشته بخواهيد بماند.

 
* صداقت، مهمترين اصل يك رابطه موفق است: در موردش فكر كنيد...
* از ميان تمام مشكلاتي كه با آنها مواجه شدم، بار مسئوليتي كه بر دوشم بود، دردي كه در دل داشتم، تنها يك چيز براي گفتن دارم... من همه آنها را پشت سر گذاشتم♥
 * ماهي گفت:
"من نمي توانم اشكهايم را ببينم چون در آب هستم."

 
آب گفت:
"من ميتوانم اشكهايت را حس كنم چون تو در قلب من هستي."

 
نتيجه: ما مي توانيم دردها و رنجهايمان را مخفي كنيم اما هرگز قادر نيستيم به كساني كه برايمان بيشترين اهميت را قائلند دروغ بگوييم. آنها براي خبردار شدن از احوال ما نيازي به كلمات ندارند.
* وقتي به كسي بطور كامل و بدون هيچ شك و ترديدي اعتماد مي كنيد، در نهايت دو نتيجه كلي خواهيد داشت-

 
شخصي براي زندگي
يا
درسي براي زندگي

 
* مسير رسيدن به خوشبختي:
1- قلبتان را از كينه خالي نگه داريد.
2- ذهنتان را از نگراني خالي نگه داريد.
3- ساده زندگي كنيد.
4- كم توقع باشيد.
5- زياد به ديگران ببخشيد.

 
* به محض اينكه ياد بگيريد بجاي نگران بودن از گذشته و آينده، در لحظه حال زندگي كنيد و قدردان آن باشيد، زندگيتان دگرگون خواهد شد.

 
* انسان موفق كسي است كه در انتها پيروز شود نه در ابتدا.

 
 * ايمان داشتن در زندگي به اين معنا نيست كه كَشتي شما با آبهاي خروشان و دردسر ساز 
مواجه نخواهد شد، بلكه به اين معنا است كه كَشتي شما هيچگاه غرق نخواهد شد.

 
* آسان ترين روش برخورد با كساني كه دوستشان نداريم اين است كه اصلاً برخوردي با آنها نداشته باشيم.

 
* هرگز افسوس پير شدن را نخوريد چرا كه افرادي بسياري از اين امتياز محروم مانده اند!

 
* زيبايي به معناي صورت زيبا داشتن نيست، بلكه به معناي داشتن ذهن، قلب و روح زيبا است.

 
* اگر افسردگي داريد، در حال زندگي در گذشته هستيد. اگر اضظراب داريد، درحال زندگي در آينده هستيد. اگر آرامش داريد درحال زندگي در زمان حال هستيد.

 
* ارزشمند ترين ثروتي يك مرد مي تواند در اين دنيا مالك آن باشد، قلب يك زن است.

 
* كسي كه در برابر خداوند زانو مي زند، ميتواند در برابر هر كسي ايستادگي كند.

 
* فراواني باران را مي شنوم! موفقيت در راه است، پيروزي شما نزديك است و نعمتهاي خدا در كنارتان. حقيقت اين است، "هنوز حتي ابر كوچكي هم نمي بينم. اما در اعماق جانم مي دانم، حــــــادثه خــــوبي قـــــرار اســـت اتــــــفاق بيــــفتد!!!"
* تازماني كه مشغول بازخواني فصل پيشين زندگي خود هستيد، نخواهيد توانست فصل بعدي آنرا آغاز كنيد.

 
* آسانسور موفقيت خراب است، بايد از پله ها استفاده كنيد، يك قدم در هر زمان.

 
* كمال را نمي توان بدست آورد، اما اگر به دنبال آن باشيد مي توانيد به برتري برسيد.

 
* دوست داشتن به معني عذر خواهي نيست، بلكه به معناي اجتناب از كارهايي است كه شما را مجبور به عذر خواهي ميكند.

 
* براي دو چيز نبايد وقتتان را تلف كنيد: مسائلي كه برايتان اهميت ندارند و كساني كه فكر مي كنند شما اهميتي نداريد.

 
* لبخند بزنيد و بگذاريد همه بدانند كه امروز بسيار قوي تر از ديروزتان هستيد!

 
* وقتي واقعاً كسي را دوست داشته باشيد، سن، فاصله، قد و وزن فقط يك عدد خواهند بود.

 
* روابط مانند پرندگان هستند، اگر آنها را خيلي محكم نگهداريد، مي ميرند. اگر خيلي سست نگهداريد، مي پرند. اما اگر آنها را با مراقبت و دقت نگهداريد، براي هميشه كنارتان خواهند ماند.

 
*  جملاتي زيبا درباره تجارت:
درآمد: هيچگاه روي يك درآمد تكيه نكنيد، براي ايجاد منبع دوم درآمد سرمايه گذاري كنيد.
خرج: اگر چيزهايي را بخريد كه نياز نداريد، بزودي مجبور خواهيد شد چيزهايي را بفروشيد كه به آنها نياز داريد.
پس انداز: آنچه كه بعد از خرج كردن مي ماند را پس انداز نكنيد، آنچه را كه بعد از پس انداز كردن مي ماند خرج كنيد.
ريسك: هرگز عمق يك رودخانه را با هر دو پا آزمايش نكنيد.
سرمايه گذاري: همه تخم مرغ ها را در يك سبد قرار ندهيد.
انتطارات: صداقت هديه بسيار ارزشمندي است، آن را از انسانهاي كم ارزش انتظار نداشته باشيد.

 
* 7 جمله دوست داشتني:

 
1- با گذشته تان صلح برقرار كنيد تا زمانِ حالِ شما را تباه نكند.

 
2- آنچه كه ديگران درباره شما فكر مي كنند اهميتي ندارد.

 
3- زمان همه چيز را التيام مي بخشيد. كمي زمان دهيد، فقط مقداري.

 
4- هيچكس دليل خوشبختي شما نيست مگر خود شما.

 
5- زندگي خود را با ديگران مقايسه نكنيد، شما درك درستي از ماهيت سفر آنها نداريد.

 
6- زياد فكر نكنيد، ندانستن پاسخ همه پرسشها اشكالي ندارد.

 
7- لبخند بزنيد، شما صاحب همه مشكلات دنيا نيستيد.

 
* براي زنداني بودن لازم نيست شخصي پشت ميله ها باشد، انسانها ميتوانند زنداني و يا "برده" عقايد و انديشه هاي خود باشند.

 
* بهترين انتقام اين است كه به راه خود ادامه دهيد و اتفاقات بد را فراموش كنيد، به هيچكس اجازه ندهيد از تماشاي رنج شما لذت ببرد.

 
* در آغوش گرفتن ها براي اين ابداع شدند تا بدون اينكه مجبور به گفتن چيزي باشيد به انسانها بفهمانيد چقدر دوستشان داريد!

 
* دوست واقعي كسي است كه وقتي زمين خورده ايد تلاش كند بلندتان كند، و اگر نتوانست او نيز همانجا كنار شما بنشيند!

 
* شما در انتخاب آزاديد... اما از پي آمد انتخابتان آزاد نيستيد... عاقلانه انتخاب كنيد...

 
* برخي افراد نمي توانند تحمل كنند كه شما در حال پيشرفت در زندگيتان هستيد و به همين خاطر براي عقب نماندن از شما، گذشته تان را پيش مي كشند و موانعي در مسيرتان ايجاد مي كنند. به آنها توجه نكنيد و به راهتان رو به جلو ادامه دهيد...

 
* اينكه در گذشته چه كسي بوديد اهميتي ندارد، اينكه تبديل به چه كسي شده ايد مهم است.

 
* گاهي اوقات به ما فقط چند دقيقه فرصت داده ميشود تا با كسي كه دوستش داريم ديدار كنيم، و سپس هزاران ساعت تا با فكر كردن به او سپري كنيم.

 
* وقتي زندگي يك صد دليل براي گريستن به شما نشان مي دهد، به زندگي نشان دهيد كه يك هزار دليل براي لبخند زدن وجود دارد!

 
* تفاوت بين استعداد و هوش: راه رفتن روي طناب بر فراز آبشار نياگارا "استعداد" است. امتحان نكردن چنين چيزهايي "هوش" است!

 
* هرگز اجازه ندهيد كسي الويت شما باشد درحالي كه شما فقط يكي از انتخابهايش هستيد!

 

دسته ها :
پنج شنبه سیزدهم 7 1391 6:4 صبح
X